OOSTDUINKERKE 22 - Belgium

Oostduinkerke, Westhoek, Belgian Coast. Last Tribute payd to Paardenvisser Jules Henri Durant deceased at 95 year old. All the Paardenvissers gone with him to the Church. Moving !
 • Durant001kroon
 • Durant002carretje
 • Durant003carretje
 • Durant004doodkidt
 • Durant005doodkidt
 • Durant006carretje
 • Durant007carretje
 • Durant008jvd
 • Durant009carretje
 • Durant010eddy-jvd
 • Durant011eddy-jvd
 • Durant012carretje
 • Durant013carretje
 • Durant014carretje
 • Durant015vertrek
 • Durant016groep
 • Durant017groep
 • Durant018paardenvissers
 • Durant019paardenvissers
 • Durant020paardenvissers
 • Durant021vertrekoptocht
 • Durant022optocht
 • Durant023optocht
 • Durant024optocht
 • Durant025optocht
 • Durant026optocht
 • Durant027optocht
 • Durant028optocht
 • Durant029optocht
 • Durant030aankomst
 • Durant031aankomst
 • Durant032aankomst
 • Durant033aankomst
 • Durant034aankomst
 • Durant035aankomst
 • Durant036aankomst
 • Durant037aankomst
 • Durant038aankomst
 • Durant039aankomst
 • Durant040aankomst
 • Durant041aankomst
 • Durant042familie
 • Durant043familie
 • Durant044aankomst
 • Durant045aankomst
 • Durant046indekerk
 • Durant047bloemen
 • Durant048laatstegroet
 • Durant049laatstegroet
 • Durant050publiek
 • Durant051laatstegroet
 • Durant052laatstegroet
 • Durant053laatstegroet
 • Durant054laatstegroet
 • Durant055laatstegroet
 • Durant056laatstegroet
 • Durant057laatstegroet
 • Durant058laatstegroet
 • Durant059laatstegroet
 • Durant060janloones
 • Durant061janloones
 • Durant062Henridewulf
 • Durant063laatstegroet
 • Durant064mis
 • Durant065mis
 • Durant066JanHuyghe
 • Durant067publiek
 • Durant068publiek
 • Durant069paardenvisser
 • Durant070publiek
 • Durant071familie
 • Durant072publiek
 • Durant074roger-stephanie
 • Durant075mis
 • Durant076mis
 • Durant077kerk
 • Durant078hulde
 • Durant079hulde
 • Durant080hulde
 • Durant081hulde
 • Durant082hulde
 • Durant083bloemen
 • Durant084bloemen
 • Durant085paardenvisser
 • Durant086mis
 • Durant087mis
 • Durant088mis
 • Durant089hulde
 • Durant090vertrek
 • Durant091vertrek
 • Durant092vertrek
 • Durant093vertrek
 • Durant094publiek
 • Durant095bloemen
 • Durant096jan-eddy
 • Durant097publiek
 • Durant099jan
 • Durant100paardenvissers
 • Durant101publiek